KV Noordenveld V1 Aangepast

20230516191003DJI 0200 6 Enhanced SR

300 70mast

Geen evenementen

Doel: beveiliging van mensen, gebouwen, bedrijfsmiddelen en eigendommen.
Cameratoezicht wordt niet gebruikt voor het volgen en/of controleren van leden of bezoekers.

Registratie van beelden en de bewaartermijn
De camerabeelden worden (lokaal) geregistreerd op een apparaat in de kantine en het beschikbare geheugen wordt na twee weken steeds weer overschreven.
Beelden worden dus alleen lokaal en gedurende beperkte termijn bewaard.

Informeren van onze leden, gasten en het publiek
Iedereen die de sportaccommodatie betreedt wordt met bordjes bij de toegangsdeur van de accommodatie geïnformeerd dat wij gebruik maken van cameratoezicht.

Inzage van de beelden
Opnamen kunnen op afstand slechts bekeken worden via een inlogcode en wachtwoord.

Binnen de korfbalvereniging Noordenveld zijn er twee personen die de beelden kunnen en mogen bekijken. Zij zullen de live en/of opgenomen beelden alleen bekijken als er een aanleiding voor is. Bijvoorbeeld:

  • na een melding van vandalisme
  • na het vermoeden van diefstal

Inzien door betrokkenen
Inzage moet door een lid schriftelijk (via email) aangevraagd worden bij het bestuur.
Het bestuur zal het verzoek zo snel mogelijk beoordelen op de ernst van de situatie en de noodzaak tot de gevraagde inzage -zo nodig met spoed- en zal haar besluit per omgaande schriftelijk kenbaar maken aan de aanvrager en beheerder van de camerabeelden die de beelden beschikbaar zal stellen.

Een betrokkene mag alleen gegevens inzien, die hem of haar zelf betreffen.
Daarnaast mag een betrokkene beelden inzien, wanneer hij of zij slachtoffer is geworden van diefstal of bedreiging en de beelden als bewijsmateriaal kunnen dienen.

Inzien door derden
Bij de beoordeling of een verzoek van een derde (bijvoorbeeld bezoeker, politie of justitie) moet worden ingewilligd, wordt overwogen of de verstrekking van persoonsgegevens plaatsvindt ter nakoming van een wettelijke plicht en of de verstrekking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de derde. Verstrekking vindt niet plaats als het privacybelang van de betrokkene (degene die op de beelden staat) voorgaat.

Er zal aangifte worden gedaan bij de politie als op de beelden een incident wordt waargenomen waarbij er:

  1. Gevaar bestaat voor de algemene veiligheid van personen of goederen
  2. Een misdrijf of vernieling op heterdaad ontdekt wordt
  3. Een aanwijzing is voor een misdrijf.

Wanneer politie of justitie op grond van hun bevoegdheden nadere gegevens vorderen, zullen die worden verstrekt. Daarbij zal eventueel het voorbehoud worden gemaakt, dat de verstrekte gegevens niet aan de betrokkene bekendgemaakt mogen worden.