KV Noordenveld V1 Aangepast

20230516191003DJI 0200 6 Enhanced SR

300 70mast

vrijdag 1 december
19:30 -
klaverjassen
vrijdag 12 januari
19:30 -
klaverjassen
vrijdag 9 februari
19:30 -
klaverjassen
vrijdag 8 maart
19:30 -
klaverjassen

Contributie voor spelende leden seizoen 2021-2022 (per kwartaal):

Senioren                       : € 54,00           19 jaar en ouder
Junioren                       : € 49,00            15 tot 19 jaar
Aspiranten                    : € 36,75           11 tot 15 jaar
Pupillen                        : € 28,50             6 tot 11 jaar
Peildatum leeftijd is 1 januari van het lopende seizoen. Let op: Na aanmelding als ‘spelend lid’ wordt een pasfoto gemaakt voor de digitale spelerskaart.

Overige bedragen per jaar:

Donateur                      :  € 10,00

Steunlid                        :  € 25,00

Vriend                          :  € 50,00

De zaalcontributie (voor leden die alleen in de zaal spelen) bedraagt 75% van de vergelijkbare jaarcontributie. De veldcontributie (voor leden die alleen op het veld spelen) bedraagt 50% van de vergelijkbare jaarcontributie. Trainingsleden (leden die alleen trainen en niet spelen) betalen 50% van de vergelijkbare jaarcontributie.

Eventuele, door het KNKV opgelegde, boetes aan de leden zullen door die leden zelf moeten worden voldaan. Deze boetes zullen door de penningmeester worden doorberekend per factuur

Het rekeningnummer van de vereniging (IBAN) is: NL 71 RABO 0355867915, t.n.v. KV Noordenveld, Roden. De contributie wordt automatisch geïncasseerd per kwartaal of per jaar.

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging moet vóór 1 mei schriftelijk geschieden bij het secretariaat. Diegene die tussentijds bedankt is het gehele seizoen contributie verschuldigd. Verhuizingen graag schriftelijk, of per mail, doorgeven aan het secretariaat.